Thông Báo

Thông Báo:
Tuân thủ nghị định số 185/2013/NĐ – CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng. Website/Group/page này chỉ là trang thông tin chia sẻ kiến thức ” Với mục đích vì sức khỏe cộng đồng “. Hoàn toàn hoạt động Phi Lợi Nhuận. Chúng tôi không kinh doanh trực tiếp trên internet. Vui Lòng gọi điện thoại trực tiếp để được tư vấn thêm.